Polyphony, Museum of Papermaking in Duszniki-Zdrój, text by prof. Ewa Latkowska - Żychska, 2017
Polyphony, Latkowska | Soboń | Mydlak, The Museum of Papermaking in Duszniki – Zdrój 2017, ISBN 978-83-60990-31-5